МГС

ВИМІРЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ

Необхідність контролю якості електричних мереж
■ Централізований контроль і вимір якості електроенергії для оптимальної роботи та в разі відхилень;
■ Контроль рівня якості енергії в електричній мережі в відповідності з різними вимогами і стандартами;
■ Передача даних з вимірювальних інструментів в PQMS систему з внутрішніми програмами (ERP, CRM системи) і існуючими системами управління (SCADA);
■ Аналіз поведінки системи в екстремальних умовах, що забезпечує точне місцезнаходження несправного обладнання в електромережах;
■ Система постійного оповіщення про позапланові подій;
■ Можливість створення звітів про якість роботи енергомереж;
■ Контроль використання та ефективності роботи електричних мереж;
■ Полегшення прийняття рішень про пріоритети інвестування в електричних мережах, на основі даних, отриманих через систему PQMS;
■ Можливість спостереження і створення індивідуального підходу до великих споживачів.
Підхід до вирішення проблем контролю якості електричних мереж
Всі проекти з області PQMS об'єднує те, що їх слід всебічно розглядати в рамках визначення найбільш підходящого рішення, основу яких завжди можна представити у вигляді трьох основних складових:

1. Вимірювальні прилади, які встановлені в точках вимірювання, таких як ВН/СН і СН/НН трансформаторні підстанції або інші місця вимірювання, де важливо контролювати якість енергії, в залежності від специфіки мережі їх функція полягає у вимірюванні основних параметрів якості електромереж (таких ка: U, I, P, Q, Pf, Plt, Pst, THD, ...) і за заздалегідь визначеними інтервалами часу відправляти їх в центр обробки даних по комунікаційній мережі.

2. Комунікаційні мережі - це мережі, через які дані передаються в базу даних для PQMS. Цей зв'язок може здійснюватися посередництвом різних інфраструктурних мереж, в залежності від різних факторів таких, як: рельєф місцевості, наявність визначених мереж в точці обліку або бізнес вимог. Використання ТСР/ІР зв'язку через мережі такі, як:

а. LAN (локальна мережа на об'єкті);
b. WiMAX (бездротовий зв'язок на великих відстанях);
c. GPRS, що використовує мережі GSM другого покоління;
d. 3G, використовує мережі GSM третього покоління;
e. Прямий оптичний зв'язок;
f. SMS - при використанні мережі GSM

3. Центр обробки даних MiSMART заснований на сервері високої доступності/надійності з трирівневою архітектурою, яка включає:

а. Збір даних, які посилають вимірювальні прилади (datacollectomodul),
b. база даних для зберігання даних із вимірювальних приладів (databasemodul),
c. демонстраційний рівень, який дозволяє користувачам переглядати дані (модуль веб-сервера).

Головна мета програми MiSMART це збір і перегляд показників, а також зв'язок з вимірювальними приладами, які випускаються підприємством ISKRA і можливість підтримки пристроїв інших виробників.
Загальна характеристика проектів PQMS
З врахуванням попиту, ділових і технічних потреб в створенні PQMS проектів у дистриб'юторів електричних мереж зводиться до наступного:

Вимірювання і моніторинг якості електроенергії, як для клієнтів, так і для виробників електроенергії в мережі, які в доповненні до існуючої системи тарифікації електроенергії також забезпечують незалежне вимірювання стану, в якому знаходиться електромережа, що в порівнянні з електричними лічильниками представляють набагато більше інформації.

Контроль нормальної експлуатації електричних мереж, шляхом відстежування аварій і контролю вимірювань системи PQMS. На початковому етапі проекту у вимірювальних приладах необхідно визначити події, які представляють собою аномалії в мережі, і тільки потім при їх появі вони повинні реєструватися в системі. Якщо аварій немає, то це представляє собою нормальну роботу системи електроспоживання.

Аналіз функціонування системи при порушеннях в електричній мережі, які також можуть бути пов'язані з появою аварійних ситуацій в системі електропостачання. У випадку появи аварійних подій, ці події через систему PQMS виявляються і дозволяють оперативно реагувати на ситуацію.

Контроль рівня якості енергії в електричній мережі у відповідності з різними вимогами і стандартами (наприклад, EN-50160), які описують критерії оцінки якості електричних мереж. В системі можна визначити критерії, яким повинна відповідати система електропостачання.

Можливість визначення зарані вибраних (привілегійованих) вимірювальних місць для точок PQMS моніторингу у відповідності з потребами користувача, що зручно в тому випадку, коли точок вимірювання дуже багато, і це значно скорочує час пошуку відповідної інформації.

Відкрита архітектура системи дозволяє організувати зв'язок з іншими додатками підприємства, такими як: ERP системи, CRM системи або інші операційні системи, які використовуються в середовищі користувача.

Сумісність з існуючими системами SCADA, які широко використовуються в електричній мережі. PQMS система ISKRAMiSMART може за допомогою свого інтерфейсу зв'язку SCU обмінюватися в режимі реального часу з широким спектром систем SCADA.

Інтегрування з існуючими системами моніторингу і системами збору даних, якими користується замовник. MiSMART має відкриту архітектуру, засновану на SOA (Service Oriented Arcchitecture), яка забезпечує цей зв'язок.

Аналіз поведінки системи в окремих випадках, таких як зникнення напруги, які можуть привести до серйозних збитків для електророзподільних компаній. У випадку таких відмов вкрай тяжко, щоб дистриб'ютор був здатний аналізувати події до і після збою і на основі всієї інформації визначити фактичну причину збою.

Збір даних в реляційній базі даних SQL на постійно доступному сервері, в якому постійно зберігаються всі дані, отримані із PQMS системи - вимірювання, сигналізація та інша відповідна інформація, яку передають з об'єкту вимірювальні прилади. База даних також забезпечує простий обмін даними з іншими програмами.

Визначення місцезнаходження проблеми в електричній мережі, що дозволяє операторам на об'єкті усунути проблеми на місці відразу після того, як вони з'являються. Як наслідок це може означати велику вигоду для електророзподільних компаній, так як це зменшує час простою.

Система безперервного сповіщення про непланові події, яка в залежності від установки параметрів засобів вимірювання на місцях, відправить сигнал про аварію. Параметри вимірювальних пристроїв системи можуть бути встановлені із центру вимірювань, без виїзду на об'єкт. Аварії в приладах визначаються як перевищення або зменшення величини вимірювання для зарані встановленого значення.

Можливість створення звітів про якість електричних мереж, які генеруються в системі на основі встановлених критеріїв. Можна встановити критерії, яким повинна відповідати система електропостачання і на їх основі в попередньо визначений час створювати звіти.

Контроль використання і ефективність роботи електричних мереж, може стати можливим за допомогою системи PQMS. Система дозволяє слідкувати за обладнанням мережі в реальному часі, тим самим полегшуючи роботу оператору в прийнятті рішень про подальший розвиток мережі.

Полегшення прийняття рішень про пріоритети інвестування в електричні мережі на основі даних, отриманих через систему PQMS, яка через деякий час використання нам покаже де знаходяться сильні та слабкі сторони мережі. Крім того, система PQMS точно покаже навантаження в точках, де відбуваються які-небудь зміни, і оператору буде легше знайти потенційні проблеми, з якими він може зіштовхнутися при втручанні.

Можливість спостереження і створення індивідуального підходу до великих споживачів, де вона може представляти перевагу перед конкурентами електророзподільчої компанії. На основі даних, що використовуються в режимі реального часу і впливу основних споживачів електромереж можна створити більш надійні ділові відносини між компаніями.

Загальні характеристики приладів для PQMS системи

Аналізатор якості МС774

• Точність вимірювання класу А у відповідності зі стандартом EN 61000-4-30
• Оцінка якості електроенергії у відповідності зі стандартом EN 50160
• Автоматичний вибір діапазону вимірювань: напруга до 1000 В і струму до 12,5 А
• 4 канали напруги і 4 канали струму. Час дискретизації 32 µs
• Широкий діапазон вимірювань частоти: від 16 до 400 Гц
• Макс. три незалежних комунікаційних портів (Серійних, Ethernet та USB)
• Підтримка синхронізаціх в реальному часі по GPS, IRIG-B та NTP
• До 20 каналів вхід/вихід (аналоговий вхід/вихід, імпульсний вхід/вихід, цифровий вхід/вихід, вихід сигнал тривоги/watchdog, тарифний вхід)

Аналізатор мереж МС760

• Оцінка якості електропостачання у відповідності з EN 50160
• Вимірювання миттєвих значень для більш ніж 140 параметрів (U, I, P, Q, S, PF, PA, f, φ, THD, MD, енергія, вартість енергії за тарифами і т.п.)
• Гармонійний аналіз фазної, міжфазної напруги і струму максимум до 63-ї гармоніки
• Запис до 64 змінюваних величин і 32 сигналів тривоги в блок внутрішньої пам'яті (8МБ)
• 32 налаштовуваних сигнали тривоги
• Інтерфейс RS232/RS485 зі швидкістю до 115,200 біт/сек або Ethernet/USB
• До 4 каналів вхід/вихід (виходи - аналоговий, імпульсний, реле, таймер, працюючий в режимі очікування; входи - цифровий, тарифний, імпульсний і аналоговий)

Реєстратор мереж МС750

• Вимірювання миттєвих значень для більш ніж 140 параметрів (U, I, P, Q, S, PF, PA, f, φ, THD, MD, енергія, вартість енергії за тарифами і т.п.)
• Гармонійний аналіз фазної, міжфазної напруги і струму до 63-ї гармоніки
• Запис до 64 вимірюваних величин і 32 сигналів тривоги в блок внутрішньої пам'яті (8МБ)
• Інтерфейс RS232/RS485 зі швидкістю до 115,200 біт/сек або Ethernet/USB
• До 4 каналів вхід/вихід (виходи - аналоговий, імпульсний, реле, таймер, працюючий в режимі очікування; входи - цифровий, тарифний, імпульсний і аналоговий)

Реєстратор мереж МС350

• Вимірювання миттєвих значень для більш ніж 60 параметрів (U, I, P, Q, S, PF, PA, f, φ, THD, MD, …)
• Флеш пам'ять реєстратора - 8 Mб
• 4 лічильника електроенергії Клас точності U, I, P - 0.5 (активна енергія Клас 1; Клас 0,5s (опція))
• Діапазон частот від 16 Гц до 400 Гц
• До двох тарифних виходів (опція)
• До двох імпульсних виходів або виходів сигналів тривоги (опція)
• Електроживлення - змінний струм або універсальний блок живлення (опція)
• Графічний LCD - дисплей, 128 х 64 точок з підсвіткою
• Автоматичний вибір діапазону номінального струму (макс. 12.5 А) і напруги (опція)
• Налаштовуване користувачем відображення вимірюваних величин на екрані
• Підтримка кількох мов
• Ізольований інтерфейс RS 485 або RS 232 зі швидкістю 115,200 біт/сек. або USB 2.0
• Підтримувані протоколи передачі даних - MODBUS і DNP3
• Зручне в користуванні програмне забезпечення (ПО) MiQen для віддаленого параметрування (опція)
Про компанію
Iskra є глобальним постачальником промислових рішень та електротехнічних продуктів.

Є найбільшою національною компанією в області автоматизації технологічних процесів, засобів зв'язку і систем безпеки для розподілення електроенергії, зв'язку за допомогою електромережі, залізничних та автомобільних перевезень і програмних рішень в області енергетики і логістики.

Виробництво силових конденсаторів, конденсаторів для використання в електроніці, компонентів для зниження радіоперешкод, розподільчих пристроїв, електричних вимірювальних приладів, батарей, антен та ін.

∙ Член Iskra Group
∙ В 2012 році валовий обіг склав 110,7 млн. євро
∙ В 2012 році визнана в числі кращих 30 компаній Словенії (джерело: «Slovenian Business Newspaper» - фінанси)
∙ 1238 співробітників
∙ Більше 68 лет традицій
∙ Сім заводів: Крань, Семич, Оточе, Чентвід при Стичні, Глинек, Любляна, Лактачи (БіГ)
∙ Підрозділ по розробці низьковольтного розподільного обладнання та антенних систем в Крані
∙ Підрозділ по розробці конденсаторів в Семичі
∙ Підрозділ по розробці електричних вимірювальних приладів в Оточі
∙ Підрозділ по розробці системних рішень в Любляні
∙ Команди по інженерно-технічним роботам в Крані та Любляні
∙ Лабораторія стандартизаціи в Оточі (повірка згідно стандартам: IEC 17025:2005)
∙ Сертифікати: CE, VDE, UL, NF, KEMA, CRS, GOST, Lloyds, CQC, CSA, ATEX QAN, IECEx
∙ Стандарти: ISO 9001:2008, ISO 14001:2005
∙ 81 співробітник по НІОКР, 6 кандидатів наук